• سیکلوتیلر

    دستگاه سیکلوتیلر جهت خرد کردن کلوخ های خشک و سفت حاصل از عملیات شخم زنی در مزارع طراحی شده که شرکت فلاوردشت سپاهان این دستگاه را درسایزهای مختلف مناسب کار با انواع تراکتور به تولید انبوه رسانیده است .

فروشگاه