نام شرکت : فلاوردشت سپاهان

تلفن دفتر فروش : 03137528153

تلفکس : 03137528164

آدرس ایمیل : flavardasht@gmail.com

آدرس : استان اصفهان ، شهر فلاورجان، روستای دشتلو، انتهای خیابان شهید رجایی، ساختمان فلاوردشت

کد پسنی : 8468156803

صندوق پستی : 84515-131

فروشگاه